Wat is Emogy

Emogy is er voor iedereen die moeite heeft met stemming en energie en die meer zelfredzaamheid en meer zelfvertrouwen wil.

Emogy is een uniek platform met een personaliseerbare app en backoffice voor cliënten en hun begeleider en/of behandelaar. Het is in eerste instantie speciaal gemaakt voor mensen met autisme, maar is inmiddels breder inzetbaar. Emogy is ook te zien als een online en persoonlijk signaleringsplan, uitgebreid met actuele adviezen voor de cliënt.

Cliënten moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij, hun situatie begrijpen en leren hoe ermee om te gaan in de alledaagse wereld. Als dit gebeurt in behandeling of begeleiding zijn er vaak gesprekken op regelmatige basis. In zo’n gesprek wordt bijvoorbeeld eerst de afgelopen periode doorgenomen en aan de hand daarvan worden oplossingen, coping-methoden en dergelijke aangegeven en besproken. De cliënt gaat sneller leren als deze oplossingen en methoden worden aangeboden op het moment dat ze nodig zijn. Emogy biedt hierin een 24/7 oplossing.

EMOGY helpt jou als cliënt

 • sneller bereiken van zelfredzaamheid
 • 42,3% heeft hogere stemmingswaarde dan voor advies
 • 50% heeft hogere energiewaarde dan voor advies
 • 24/7 persoonlijke adviezen
 • 24/7 meldingen doen
 • app persoonlijk in te stellen in backoffice
 • eigen historie stemming en energie in app
 • beter zelfinzicht en reguleren stemming
 • zelf niet hoeven onthouden wat er allemaal gebeurd is
 • hogere eigen regie en zelfredzaamheid
 • meer in balans door vroegtijdige signalering, voorkomt escalatie

EMOGY helpt jou als professional

 • sneller, beter, vaak meer inzicht in cliënt
 • minder begeleidingsmomenten, waardoor meer cliënten per medewerker
 • medewerker bepaalt zelf met cliënt hoe EMOGY te gebruiken (eigen regie voor beiden)
 • realtime rapportage-mogelijkheden en trendlijnen
 • meldingen worden 24/7 gedaan
 • voorkomt ongepland telefonisch contact, dus betere focus op huidige werk en cliënt
 • voor iedere cliënt persoonlijk in te stellen
 • begeleidingstraject direct bij te stellen naar de actuele situatie
 • dynamische backoffice met per cliënt trendlijnen, adviezen en (dagelijkse) voortgang
 • geen papier meer, overal beschikbaar en altijd actueel


Wat betekent EMOGY voor uw organisatie

Emogy zorgt voor een snellere zelfredzaamheid van de cliënt, waardoor deze sneller uit begeleiding / behandeling zou kunnen. Ook ontlast Emogy de medewerker doordat cliënten minder ongepland (telefonisch) contact opnemen. Dit alles kan zorgen voor betere kwaliteit in zorg en sneller afnemen van wachtlijsten. Dit zorgt er voor dat Emogy een goede investering is.

NICE is NEN7510 gecertificeerd. Deze norm is de standaard op het gebied van informatiebeveiliging in de zorg. Emogy en andere software-koppelingen met bestaande softwaresystemen als ECD’s en PGO’s is mogelijk.


Achtergrond

Emogy is in eerste instantie gemaakt voor, door en met mensen met autisme.
Al snel bleek dat ook andere mensen baat kunnen hebben bij het registreren van stemming en energie en het krijgen van persoonlijke adviezen om te weten hoe om te gaan met bepaalde situaties in het dagelijks leven. Denk aan mensen met diagnoses als depressie, angst en dwang of mensen met een verslavingsproblematiek.

Autisme
Ruim 1% van de Nederlanders, ongeveer 200.000 mensen, heeft autisme. Het aantal mensen dat te maken heeft met autisme – zoals ouders, broers, zussen, partners, leraren en zorgverleners – is vele malen groter.
(Bron: NVA)

Het uitgangspunt in de zorg voor deze mensen is zelfredzaamheid en autonomie. Mensen met autisme moeten zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij. Dat betekent dat deze mensen moeten leren hun autisme te begrijpen, te accepteren en een plek te geven (zelfmanagement). De mate waarin dit lukt, verschilt per persoon en de zorg vraagt daarom maatwerk. Dit maatwerk wordt vastgelegd in een individueel signaleringsplan. Dit signaleringsplan helpt mensen met autisme toe te werken naar zelfstandig functioneren in de maatschappij. Emogy faciliteert dit en gaat zelf verder door de adviezen aan de cliënt beschikbaar te maken op het moment dat ze nodig zijn.

EMOGY is een uniek platform met een personaliseerbare app voor cliënten en een backoffice voor hun begeleider en/of behandelaar.


Contact

Nice Innovations
Kastanjelaan 400
5616 LZ Eindhoven
Tel.: 040-243 18 65
(09.00-17.00 ma-vr)
Web: nice-innovations.nl